12de huis : La Forestière


Constellations in samenwerking met de VZW La Forestière / Fondsenwerving 2021-2022

Dit dagcentrum biedt plaats aan 64 personen. De huidige gebouwen werden door de vereniging aangekocht naarmate haar activiteiten zich ontwikkelden en de capaciteit van het centrum toenam. Ten tijde van hun bouw waren ze niet bedoeld om een populatie van gehandicapten te huisvesten, laat staan van personen met een beperkte mobiliteit of ouderen. Bovendien is hun energie-efficiëntie zeer slecht.

 

 De vzw heeft van de Cocof een principeakkoord gekregen over haar project met een subsidie van 2,1 miljoen euro, dat de bouw van een nieuwe ruimte mogelijk moet maken. De totale kosten van het project worden geraamd op 4.500.000€

 

Wij hebben zojuist opmerkingen van de gemeente ontvangen over het maximale volume van de toekomstige gebouwen. Dit heeft ons ertoe gebracht de plannen te herzien. Het uiteindelijke 3D-model is bijgevoegd. Bovendien hebben we onlangs zeer belangrijke hulp gekregen van een grote stichting. Een aanzienlijke bijdrage van Cap 48 is verzekerd en wij hebben reeds een groot deel van onze bijdrage van 300.000 euro gevonden (wij moeten nog 50.000 euro vinden). We hebben slechts 300.000€ nodig om de volledige financiering van het project rond te krijgen.

 

Het principeakkoord van de Ministerraad werd verkregen. De volgende stap - het dossier van voorontwerp - werd naar de administratie verstuurd ter goedkeuring. Dit is een zeer belangrijke stap in het bestaan van ons project.

Schaalmodel van de toekomstige gebouwen
Schaalmodel van de toekomstige gebouwen

 

Deze huizen zijn een welgekome aanvulling op het aanbod van reeds door Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap), de vroege kindertijd met het crècheproject, kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap) en oudere mensen.

Locatie en contact

La Forestière Asbl

Centre d’activités de jour pour personnes adultes en situation de déficience intellectuelle

rue de l'Eté 89

1050 Bruxelles

Email : laforestiere@forestiere.be

Telefoon : 02/649.25.45

Website : www.forestiere.be

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's