12de huis : La Forestière


Constellations in samenwerking met de VZW La Forestière / Fondsenwerving 2021-2022

Dit dagcentrum biedt plaats aan 64 personen. De huidige gebouwen werden door de vereniging aangekocht naarmate haar activiteiten zich ontwikkelden en de capaciteit van het centrum toenam. Ten tijde van hun bouw waren ze niet bedoeld om een populatie van gehandicapten te huisvesten, laat staan van personen met een beperkte mobiliteit of ouderen. Bovendien is hun energie-efficiëntie zeer slecht.

 

De vereniging heeft de principiële toestemming van de COCOF gekregen voor haar project en laat zo de bouw van een nieuwe ruimte en de renovatie van bestaande panden toe.

 

Een architect met ruime ervaring op het gebied van het bouwen van ruimtes voor mensen met een verstandelijke beperking werd aangeworven en is nu met de opmaak van de algemene plannen voor een nieuwe ruimte en de reconstructie van het huidige pand.  Het resultaat van zijn werk is te zien op het 3D-model hierboven. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van het interieur.

 

De vzw heeft van de Cocof een principeakkoord gekregen over haar project met een subsidie van 2 miljoen euro, dat de bouw van een nieuwe ruimte mogelijk moet maken. De totale begroting wordt geraamd op 3.600.000 euro.

 

 

Een zeer aanzienlijke hulp van Cap 48 is reeds verkregen en wij hebben reeds een goed deel van onze bijdrage van 300 000 € gevonden (wij moeten nog 100 000 € vinden). Bovendien moeten de verkoop van gebouwen die aan de vzw toebehoren en de hulp van grote stichtingen ons in staat stellen het nodige geld te vinden.

 

 

 

 

Schaalmodel van de toekomstige gebouwen
Schaalmodel van de toekomstige gebouwen

 

Deze huizen zijn een welgekome aanvulling op het aanbod van reeds door Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap), de vroege kindertijd met het crècheproject, kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap) en oudere mensen.

Locatie en contact

La Forestière Asbl

Centre d’activités de jour pour personnes adultes en situation de déficience intellectuelle

rue de l'Eté 89

1050 Bruxelles

Email : laforestiere@forestiere.be

Telefoon : 02/649.25.45

Website : www.forestiere.be

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's