12de huis « La Forestière »

Constellations in samenwerking met de VZW La Forestière / Fondsenwerving 2021-2022

Dit dagcentrum biedt plaats aan 64 personen. De huidige gebouwen werden door de vereniging aangekocht naarmate haar activiteiten zich ontwikkelden en de capaciteit van het centrum toenam. Ten tijde van hun bouw waren ze niet bedoeld om een populatie van gehandicapten te huisvesten, laat staan van personen met een beperkte mobiliteit of ouderen. Bovendien is hun energie-efficiëntie zeer slecht.

 

De vereniging heeft de principiële toestemming van de COCOF gekregen voor haar project en laat zo de bouw van een nieuwe ruimte en de renovatie van bestaande panden toe.

 

Een architect met uitgebreide ervaring in de bouw van ruimtes voor mensen met een verstandelijke beperking wordt momenteel aangeworven. Zijn eerste stap is het voorstellen van algemene plannen voor een nieuwe ruimte en de reconstructie van bestaande gebouwen.

 

Het huidige pand van La Forestière
Het huidige pand van La Forestière

 

Deze huizen zijn een welgekome aanvulling op het aanbod van reeds door Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap), de vroege kindertijd met het crècheproject, kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap) en oudere mensen.

Locatie en contact

La Forestière Asbl

Centre d’activités de jour pour personnes adultes en situation de déficience intellectuelle

rue de l'Eté 89

1050 Bruxelles

Email : laforestiere@forestiere.be

Telefoon : 02/649.25.45

Website : www.forestiere.be


Foto's