8de huis : CREB Anderlecht


Constellations in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2017-2018

Het CREB (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles) is een leefruimte voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap en daarmee samenhangende handicaps.

Het centrum, gelegen in Woluwe, verwelkomt 55 kinderen en jonge adolescenten, waarvan 27 in een woonzorgcentrum. De gemiddelde wachtlijst is vier tot vijf jaar. Kinderen uit het noordwesten van Brussel brengen momenteel vier tot vijf uur per dag door op transport. Dit is een totale aberratie.
 
Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond, met asbest gevuld en veel te klein geworden. De administratie legt een uitbreiding (volgens de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dat niet doen, zullen we moeten sluiten.

 

Vandaar in de eerste plaats het project van de vzw CREB om een tweede centrum met 30 plaatsen te creëren in Anderlecht, ten noordwesten van Brussel.
 
Onze eerste prioriteit was het vinden van land. In Anderlecht hebben we met de hulp van Citydev een heel mooi stuk grond gevonden  en we hebben de erfpacht getekend voor een bedrag van 25.000€ per jaar, wat extreem laag is. Deze locatie zal de transporttijden met de helft verkorten voor
kinderen.


De bouwvergunning is verkregen, het lastenboek is goedgekeurd. Na de aanbesteding hebben we onze definitieve keuze gemaakt en eind september 2019 voorgelegd aan de administratie, die ons dossier begin december heeft goedgekeurd.

 

 De eerste steen werd gelegd op 22 januari in aanwezigheid van de heer Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

De werkzaamheden zijn in juni 2020 begonnen en vorderen snel. De installatie van de houten structuren is voltooid. Het raamwerk is geplaatst, de bedekking van de gebogen daken vordert goed en de dekvloeren worden gelegd. De installatie van de lift is aan de gang, de valse plafonds en de akoestische bekleding van de muren zijn begonnen. De werkzaamheden zouden eind juni voltooid moeten zijn en de inwijding is voor september 2021 gepland.

 

 

De totale kosten (bouw en uitrusting) worden geraamd op 3.700.000 euro. Deze zullen gedeeltelijk worden gefinancierd door het Brussels Gewest met een uitzonderlijk budget van 2.344.000 euro.

De overige 1.350.000 euro zullen ter beschikking worden gesteld door Sterrenbeelden, het Lokumo-fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de Brusselse Rotary Clubs, het M.M. Delacroix fonds, de Nationale Loterij en een uitzonderlijke bijdrage van Cap 48.

 

 

Sterrenbeelden speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit project.

 

Mevrouw Van Den Bossche, directeur van het  Creb, die de eerste steen legt.

Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email: info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776.84.70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's