Welkom op de website van Vzw Constellations


Vzw Sterrenbeelden ondersteunen betekent het mogelijk maken van de financiering van projecten die gericht zijn de op het creëren van nieuwe plaatsen om gehandicapte personen op te vangen.

 

Een concrete manier om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking een gelukkig en zo bevredigend mogelijk leven kunnen leiden.

 

 

In totaal zal de Vzw Sterrenbeelden in 19 jaar (2008-2027) 14 huizen hebben gecreëerd met in totaal meer dan 410 plaatsen (197 reeds geopend, 47 in aanbouw en 166 in oprichting), alleen of in samenwerking met andere verenigingen, en in het bijzonder meer dan 20% van alle bestaande plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

- Tussen 2006 en 2013: 3 tehuizen geopend   Les Bolets, Artemia, Orfea .

- Tussen 2014 en einde 2022 : opening van 6 huizen in partnerschap met andere vzw's , namelijk Villa Pilifs, Farra Stratégie, Artos, Le CREB Anderlecht, Les Piloux en het huis met dubbele diagnose in de vzw la Maisonnée.

- 4 andere tehuizen zijn in ontwikkelingsfase:  Le CREB Woluwe (dagverblijf), Le CREB Woluwe (opvangcentrum), La Forestière en Les Anémones.

 

Op deze manier is het ook mogelijk geweest om een substantieel equivalent aantal banen te creëren, met name voor jongeren.

 

Deze huizen zijn een welgekomen aanvulling op het aanbod van reeds door Vzw Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare


-mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap),
-de vroege kindertijd met het crècheproject,
-kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap)  
-oudere mensen.

-Kinderen met autisme en dubbele diagnose

 

 We bevinden ons nu in een ongekende situatie. Dit is de eerste keer dat we met zoveel projecten tegelijk te maken hebben. De internationale situatie en de daarmee gepaard gaande inflatie maken deze uitdaging nog moeilijker, en daarom hebben wij uw steun meer dan ooit nodig!

 

U vindt alle details van onze verwezenlijkingen onder de link ‘Onze realisaties’ en deze van onze projecten in uitvoering en in ontwikkeling onder ‘Onze projecten

 

De 9 reeds geopende huizen zijn allemaal volledig functioneel, werken autonoom en zijn volledig gesubsidieerd.


Laatste nieuws !

Op 8 april 2024 organiseerde Constellations het grote jaarlijkse theatergala onder het Hoog Beschermheerschap van Hare Majesteit Koningin Paola, waar vele prominenten, waaronder de heer Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aanwezig waren.

Deze avond stond in het teken van de Anémones, CREB en de Forestière, die we ondersteunen in het licht van de stijgende bouwkosten. De opbrengst van het evenement zal bijdragen aan de €300.000 die bij ons evenement in 2025 zal worden uitgereikt.

Er werden ook goede nieuwsberichten gedeeld, zoals de aankomende opening van het nieuwe huis van de Anémones en de verkrijging van de bouwvergunning voor de CREB-projecten, en binnenkort ook voor die van de Forestière.

Het hoogtepunt was de overhandiging van een cheque van €300.000 aan de vzw Anémones voor de bouw van een nieuw huis.

De voorstelling "Les Palmes de Monsieur Schutz" zorgde voor veel plezier en behandelde toch serieuze onderwerpen. Voorafgaand aan de toespraken werd een film over de dubbele diagnose vertoond.

 

De avond was een groot succes, dank aan iedereen voor de steun.


Lancering van ons 14de project. Hier is ATIPI!

Dit inclusieve project zal een dagcentrum zijn dat 20 jong-volwassenen met een verstandelijke beperking verwelkomt. Het zal worden gehuisvest in de voormalige ontkerkelijkte kapel, Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Hemel, in Watermaal-Bosvoorde. Het profiteert van een prachtige tuin van 26 are met verschillende moestuinen die in samenwerking met de buurtbewoners zijn aangelegd. Wordt vervolgd...


We hebben zojuist de stedenbouwkundige vergunning voor de CREB verkregen na anderhalf jaar heftige strijd. Dit is uitstekend nieuws!