Welkom op de website van Vzw Constellations


Vzw Sterrenbeelden ondersteunen betekent het mogelijk maken van de financiering van projecten die gericht zijn de op het creëren van nieuwe plaatsen om gehandicapte personen op te vangen.

 

Een concrete manier om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking een gelukkig en zo bevredigend mogelijk leven kunnen leiden.

 

 

In totaal zal de Vzw Sterrenbeelden in 17 jaar (2008-2025) 12 huizen hebben gecreëerd met in totaal meer dan 340 plaatsen (167 reeds geopend, 30 in aanbouw en 145 in oprichting), alleen of in samenwerking met andere verenigingen, en in het bijzonder meer dan 15% van alle bestaande plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

- Tussen 2006 en 2013: 3 tehuizen geopend   Les Bolets, Artemia, Orfea .

- Tussen 2014 en begin 2022 : opening van 6 huizen in partnerschap met andere vzw's (4 reeds geopend, 1 zal worden geopend vóór eind 2021 en 1 begin 2022), namelijk Villa Pilifs, Farra Stratégie, Artos, Le CREB Anderlecht, Les Piloux en het huis met dubbele diagnose in de vzw la Maisonnée

- 3 andere tehuizen zijn in onderzoeksfase  Le CREB Woluwe (dagverblijf), Le CREB Woluwe (opvangcentrum), La Forestière

 

Op deze manier is het ook mogelijk geweest om een substantieel equivalent aantal banen te creëren, met name voor jongeren.

 

Deze huizen zijn een welgekomen aanvulling op het aanbod van reeds door Vzw Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap), de vroege kindertijd met het crècheproject, kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap) en oudere mensen.

Dit is een volledig nieuw gegeven voor ons. Het is de eerste keer dat we zoveel projecten tegelijk ondersteunen. De pandemie maakt dat dit nog een moeilijkere uitdaging is waardoor we nog meer dan ooit voorheen uw steun nodig hebben!

 

De huidige activiteit is gans nieuw voor ons. Nog nooit hebben we zoveel projecten tegelijkertijd bestuurd. En, de gezondheidssituatie van de laatste maanden maakt onze uitdaging des te moeilijker !

Nu meer dan ooit hebben wij uw ondersteuning nodig !

 

U vindt alle details van onze verwezenlijkingen onder de link ‘Onze realisaties’ en deze van onze projecten in uitvoering en in ontwikkeling onder ‘Onze projecten

 

De 7 reeds geopende huizen zijn allemaal volledig functioneel, werken autonoom en zijn volledig gesubsidieerd.

Recent nieuws


13 September 2021

Vzw Sterrenbeelden is verheugd haar jaarlijkse theaterevenement opnieuw te kunnen aankondigen. Wij verheugen ons er allen op elkaar weer te ontmoeten na deze lange lockdown

 

La compagnie des Galeries zal op dinsdag 26 april 2022 om 19.30 uur in het théâtre des Galeries "Un petit jeu sans conséquence" in avant-première spelen onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola.

 

Deze avond wordt gegeven ten bate van de vzw La Forestière en haar dagcentrum, ons 12e huis. 

U vindt alle informatie op onze website onder de rubriek Evenementen


1 September 2021

Constellations is verheugd de opening aan te kondigen van Creb Anderlecht, haar 7 de thuis

het zal plaats bieden aan 30 meervoudig gehandicapte kinderen, wat de capaciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk zal verhogen en voor degenen die

al in het creb in Woluwe zijn ondergebracht, lange en pijnlijke reizen naar het creb in Woluwe zal vermijden.

Dit is een geweldig moment voor Constellaties, vooral omdat ons 8e huis in november moet opengaan en het 9e begin 2022.


Klik op de Facebook-knop om het nieuws te zien