Paul Polman Conferentie (21/01/2021)

Online conferentie georganiseerd door Paul Polman en P&G Alumni

Paul Polman, voormalig CEO van Unilever en erelid van de Raad van Bestuur van Sterrenbeelden vzw creëerde zijn Imagine Stichting.
Paul Polman, voormalig CEO van Unilever en erelid van de Raad van Bestuur van Sterrenbeelden vzw creëerde zijn Imagine Stichting.

Als CEO van Unilever (2009-2019) had hij bewezen dat een model gebaseerd op duurzame ontwikkeling en de verwachtingen van meerdere stakeholders gepaard ging met uitstekende financiële prestaties.

 

Paul is ambassadeur van de Verenigde Naties en speelt een centrale rol wat betreft het milieu wereldwijd.

Laten we terugkeren naar Imagine, deze stichting mobiliseert bedrijfsleiders over de uitdagingen van de klimaatverandering en de ongelijkheden in de wereld. Het is de bedoeling om de acties van Paul Polman ten gunste van de duurzame ontwikkeling verder uit te werken.

 

In een turbulente wereldwijde context hield hij op 21 januari een videoconferentie in het Engels. Eens te meer deelde Paul zijn visie van hoe de wereld er morgen zou moeten uitzien en in het bijzonder wat wij moeten doen om ons leefmilieu te beschermen.  « We can’t have healthy people on an unhealthy planet ».

 

Wij danken de organisatoren van de P&G Alumni alsook de hele groep daar het inschrijvingsgeld volledig aan Sterrenbeelden werd gestort.

Een bijzondere dank aan Paul om de deelnemers uit te nodigen tot onmiddellijke schenking met de belofte om het bedrag te verdubbelen mits inzameling van een zeker bedrag hetgeen inderdaad voorviel ! Onze oorspronkelijke doelstelling werd ruimschoots overtroffen !