7de huis : CREB Anderlecht


Constellations in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2017-2018

Het CREB (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles) is een leefruimte voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap en daarmee samenhangende handicaps. Het is geopend op 1 september 2021.

Het centrum, gelegen in Woluwe, verwelkomt 55 kinderen en jonge adolescenten, waarvan 27 in een woonzorgcentrum. De gemiddelde wachtlijst is vier tot vijf jaar. Kinderen uit het noordwesten van Brussel brengen momenteel vier tot vijf uur per dag door op transport. Dit is een totale aberratie.
 
Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond, met asbest gevuld en veel te klein geworden. De administratie legt een uitbreiding (volgens de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dat niet doen, zullen we moeten sluiten.

 

Vandaar in de eerste plaats het project van de vzw CREB om een tweede centrum met 30 plaatsen te creëren in Anderlecht, ten noordwesten van Brussel.

 

Onze eerste prioriteit was het vinden van een stuk grond. Met de hulp van Citydev vonden we een mooi stuk grond in Anderlecht en tekenden we de erfpacht voor 25.000 euro per jaar, wat extreem laag is.De locatie in Anderlecht zal de transporttijd voor kinderen uit dit deel van Brussel halveren in vergelijking met de huidige locatie in Woluwe.

 


 


De bouwvergunning is verkregen, het lastenboek is goedgekeurd. Na de aanbesteding hebben we onze definitieve keuze gemaakt en eind september 2019 voorgelegd aan de administratie, die ons dossier begin december heeft goedgekeurd.

 

De eerste steen werd gelegd op 22 januari in aanwezigheid van de heer Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De werkzaamheden zijn begonnen in juni 2020, een vertraging als gevolg van Covid. Maar de aanvankelijke achterstand is volledig ingelopen. De werkzaamheden waren eind augustus 2021 voltooid.

 

De opening vond plaats op 1 september, en de inhuldiging vond plaats op 5 oktober. De aanwezigen bewonderden de architectuur van het nieuwe pand alsook de kwaliteit van de technische installaties waarvan de kinderen met meervoudige handicap zullen kunnen genieten.

 

 Dit is geweldig nieuws voor Sterrenbeelden, dat hard aan dit project heeft gewerkt en nu zijn 7de huis tot werkelijkheid ziet komen ! 

 

De totale kosten (bouw en uitrusting) worden geraamd op 3.680.000 euro. Deze zullen gedeeltelijk worden gefinancierd door het Brussels Gewest met een uitzonderlijk budget van 2.345000 euro.

De overige 1.335.000 euro zullen ter beschikking worden gesteld door Sterrenbeelden, het Lokumo-fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de Brusselse Rotary Clubs, het M.M. Delacroix fonds, de Nationale Loterij en een uitzonderlijke bijdrage van Cap 48.

 

Sterrenbeelden speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit project.

Inhuldigingstoespraak CREB Anderlecht 06 oktober 2021

Bouw van het centrum van juni 2020 tot augustus 2021

RTBF / CAP48 -rapport over de opening van het CREB Anderlecht-centrum

Locatie en contact

Center locatie : All. de la Recherche 36, 1070 Anderlecht

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email: info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776.84.70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's