Het model van Sterrenbeelden


 

Omdat de wachtlijsten echter nog steeds te lang zijn, besluit de vereniging vervolgens de mogelijkheden voor het creëren van nieuwe opvangplaatsen te optimaliseren door projecten te ondersteunen die door andere verenigingen zijn ontwikkeld.

 

Dit unieke model, voor zover wij weten,  werkt als volgt :

  • Het zorgt voor een sterke hefboomeffect : elk jaar werken wij inderdaad op een nieuw project van een partnervereniging terwijl wij de vorige projecten tot hun voltooiing opvolgen. Wij werken tevens voorafgaandelijk aan het project samen met de partnervereniging.
  • Wij grijpen in op het gebied van marketing en sponsoring
  • Wij brengen tot 300 000€ in die wij via verscheidene kanalen inzamelen. Deze financiële steun is zeer belangrijk daar hij ons toelaat de ontbrekende fondsen voor de bouw eenvoudiger te verkrijgen.
  • Wij helpen onze partners geld te vinden (tot 1,5 miljoen euro) bij Stichtingen die wij kennen. Wij onderhouden immers nauwe betrekkingen en vertrouwen sinds lange jaren met ze. Ze waarderen onze realisaties en meer bepaald het feit dat wij al onze projecten hebben afgerond.
  • Indien door de partnervereniging gewenst, grijpen wij ook in, bij voorbeeld, in onderhandelingen met bankinstellingen of besprekingen met bouwondernemingen.
  • Wij hebben in de loop der jaren een kennisnetwerk opgebouwd in de bestuurlijke en politieke wereld. De meeste verenigingen die een eenmalig project leiden kennen deze milieus niet per se en zijn gewoonlijk niet bereid om de nodige tijd in die verschillende domeinen te investeren ; niet te vergeten dat zij zich prioritair aan de mensen van hun centrum moeten besteden.
  • Daarentegen – en dat is essentieel- komen wij niet tussen in het intern beheer van de vereniging. Wij houden ons noch bezig met hun educatief project noch met de aanwerving van de opvoeders, enz. Dit bespaart ons veel tijd.considérable.

De resultaten van deze aanpak zijn zeer duidelijk en tonen een grote verhoging van onze productiviteit.

 

Tussen 2006 en 2013 hebben wij zelf 3 tehuizen geopend.

Tussen 2014 en 2022, hebben wij opnieuw 6 tehuizen geopend in samenwerking met andere verenigingen. Daarenboven zijn 4 nieuwe tehuizen in onderzoeksfase die in de volgende jaren worden opgericht.