Theateravond 2024


Ons jaarlijkse evenement vond plaats op 8 april 2024 in het Théâtre des Galeries. Onze avond stond onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola. Talrijke VIP's woonden dit belangrijke evenement bij, in het bijzonder de heer Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ons de eer en het genoegen deed om die avond opnieuw bij ons te zijn en hulde te brengen aan het werk van Constellations vzw.

Ook de burgemeesters Cerexhe en Maingain, de parlementsleden Czekalski en de Beukelaer, Ghyssels, Leisterh en Weytsman waren aanwezig.

 

De avond werd ook bijgewoond door een delegatie van AViQ, onder leiding van haar directeur, mevrouw Cannella, vergezeld door mevrouw Rucquoy, mevrouw Englebert en mevrouw Gillet.

 

De theateravond werd gegeven ten behoeve van onze 3 vergevorderde projecten, de Creb en haar 2 huizen, het Forestière dagcentrum en de Anémones om hen te helpen de zeer hoge inflatie in de bouwsector het hoofd te bieden. De opbrengst van de theateravond en de begeleidende evenementen - tombola, champagneverkoop - zal bijdragen tot de € 300.000 die de vzw Constellations op de avond van 2025 aan de 3 bovenvermelde projecten zal schenken.

 

In hun respectieve toespraken herinnerden de voorzitster van Constellations, Christine Berlemont, en de vicevoorzitter, Claude Meyer, aan een reeks goednieuwsfeiten, te beginnen met de aanstaande opening van het nieuwe huis Anémones, ons 10e open huis, en de toekenning van de bouwvergunning voor de 2 huizen van Creb. De bouwvergunning voor La Forestière zou in de komende dagen moeten volgen. Ander goed nieuws is de aankondiging van het nieuwe tehuis Constellations, ons 14e. Dit nieuwe project wordt een dagcentrum dat gebouwd wordt in samenwerking met de vzw ATIPI.

 

De meest spectaculaire gebeurtenis van de avond was de overhandiging van een eerste cheque van €300.000 aan de vzw Les Anémones voor de bouw van een nieuw tehuis voor 40 mensen. Van de 40 plaatsen komen er 20 bij, waaronder 10 voor autistische kinderen met een dubbele diagnose. De bouw is in een vergevorderd stadium en het tehuis moet in het najaar van 2023 opengaan met een exploitatiebudget van de AVIQ.

 

De heer Didier Cartage en de heer Fabian Hooft, respectievelijk voorzitter van de Raad van Bestuur en directeur van de vzw les Anémones, en verantwoordelijk voor het verbouwingsproject, namen de cheque onder daverend applaus van het publiek in ontvangst.

De prestigieuze tombola was ook een groot succes, net als de veiling van een prachtig schilderij geschonken door Thierry Degeyter, een bewoner van de vzw la Maisonnée.

 

Het toneelstuk "Les Palmes de Monsieur Schutz" (De palmen van meneer Schutz) was zeer amusant, hoewel het over een serieus onderwerp ging, en de acteurs waren uitstekend. De reactie van het publiek was begrijpelijk warm.

Voorafgaand aan de toespraken werd een film vertoond over dubbele diagnose. Dit is de 2e activiteit van Constellations, en het doel van de film was om aan een niet gespecialiseerd publiek uit te leggen hoe je het best omgaat met dit probleem, dat 1/3 van de mensen met leermoeilijkheden treft.

De avond was een groot succes. Bedankt voor jullie aanwezigheid en steun.

 

Télécharger
Programme de la soirée Constellation 2024
Programme theatral Constellations 2024.p
Document Adobe Acrobat 6.1 MB