Theateravond 2022


Ons jaarlijkse evenement vond plaats op 26 april 2022 in het Théâtre des Galeries. Het toneelstuk stond onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola. De avond werd bijgewoond door tal van prominenten, met name de heer Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ons de eer en het genoegen verschafte om die avond bij ons te zijn en zo zijn erkentelijkheid uit te spreken voor het werk van de vzw Sterrenbeelden.

 

Deze avond was voor bijna alle deelnemers een groot moment van ontroering, na een onderbreking van twee jaar als gevolg van de Covidepidemie. Het genoegen elkaar weer te ontmoeten werd nog vergroot door een reeks positieve berichten, die hieronder nader worden toegelicht.

 

De toneelavond werd georganiseerd ten gunste van de vzw la Forestière voor de wederopbouw van het huidige dagcentrum, dat in een totaal vervallen staat verkeert. Dit centrum biedt momenteel onderdak aan 64 volwassenen met een geestelijke handicap. Een verbouwing is noodzakelijk, anders zal het huidige centrum moeten sluiten. De opbrengst van de theateravond en de begeleidende evenementen - tombola, verkoop van champagne - zal bijdragen tot de 300.000€ die de vzw Sterrenbeelden tijdens de theateravond in 2023 aan de vzw Forestière zal schenken.

 

In hun respectieve toespraken herinnerden Sterrenbeelden-voorzitster Christine Berlemont en ondervoorzitter Claude Meyer aan een reeks goede nieuwtjes, in de eerste plaats de opening van het dagcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen in Anderlecht met de Creb in september 2021, en de opening van de crèche van Piloux in december 2021.

 

Zij kondigden ook aan dat de bouw van het centrum voor dubbele diagnose van La Maisonnée in Ittre bijna voltooid is, gepland voor eind juni 2022, met een opening in november, wanneer het exploitatiebudget beschikbaar zal zijn.

 

De meest spectaculaire gebeurtenis van de avond was de overhandiging van een cheque van 650.000 euro aan de ASBL Creb voor de wederopbouw van Creb Woluwe. Het dagcentrum en het wooncentrum van Creb Woluwe bieden momenteel onderdak aan respectievelijk 55 en 27 meervoudig gehandicapte kinderen. De aanwezigheid van asbest maakt de heropbouw absoluut noodzakelijk.

 

De overhandiging van de cheque voor 650.000 euro vertegenwoordigt het werk dat tijdens de Covid-periode verder werd verricht.

 

De heer Alain Verriest en mevrouw Danielle Van Den Bossche, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Creb en sinds vele jaren directeur van de Creb Woluwe en verantwoordelijk voor het wederopbouwproject, namen de cheque in ontvangst onder een hartelijk applaus van het publiek.

 

Er was ook een geslaagde tombola en een veiling van het door alle spelers gesigneerde shirt van de Rode Duivels.

 

Het toneelstuk "Un petit jeu sans conséquence", dat in avant-première werd opgevoerd, was zeer amusant en de vertolking door de acteurs uitstekend. De reactie van het publiek was bijgevolg zeer warm.

 

De avond was een groot succes. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en uw steun.