Wat doen wij ?


 

Wij bouwen leefruimten – dagverblijven en verblijfscentra – om personen met een verstandelijke handicap een dak te bieden  voornamelijk in het Brussels Gewest maar wij zijn ook aktief in Wallonië.

 

Tussen 2006 en 2013 opent Sterrenbeelden drie tehuizen.

 

Omdat de wachtlijsten echter nog steeds te lang zijn, besluit de vereniging vervolgens de mogelijkheden voor het creëren van nieuwe opvangplaatsen te optimaliseren door projecten te ondersteunen die door andere verenigingen zijn ontwikkeld.

Sinds 2014 brengt Vzw Sterrenbeelden haar ervaring en financiële steun in de stuurgroepen in, waardoor deze projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. Er wordt op gewezen dat deze projecten, om te kunnen worden gesteund, de voorafgaande goedkeuring van een subsidiërende instantie moeten hebben en in overeenstemming moeten zijn met ons handvest, namelijk de eerbiediging van een reeks fundamentele rechten die alle personen met een handicap normaal gesproken zouden moeten genieten.

Zodra de bouw is voltooid, worden de exploitatiekosten van de verschillende opvangcentra gedekt door de toezichthoudende autoriteiten (de verschillende Gewesten), waardoor hun levensvatbaarheid op lange termijn wordt gewaarborgd en de toekomst van hun inwoners wordt gegarandeerd.