2de en 3de huizen Orfea et ArtemiaConstellations - Fondsenwerving van 2008 tot 2013

Eind 2012 werd het dagverblijf (Artemia) geopend. Het permanent opvangcentrum (Orfea) in maart 2013. Ze hebben elk 20 plaatsen.

Twee panden werden gebouwd in Etterbeek, in de wijk De Jacht.

Het eerste pand, binnenin het eilandje, herbergt de activiteiten overdag. Het tweede, gelegen voor de Veldlaan, omvat vier appartementen, elk bewoond door vier tot zes personen.

De menselijke dimensie van huisvesting is gegarandeerd. Sterrenbeelden heeft de vzw Orion en Vega opgericht om deze twee huizen te beheren.

 


 Dit tweetalige project werd uitgevoerd in samenwerking met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Cocom), die de bouw en de uitrusting voor een bedrag van 2.000.000€ heeft medegefinancierd. Vzw Sterrenbeelden zorgde voor de rest, namelijk 1.550.000€.

Zodra de centra werden geopend, werden de exploitatiekosten gedekt door de Cocom

Locatie en contact

VEGA ASBL centres Orfea et Artémia

Avenue des Champs 129

1040 Etterbeek

Telefoon : 02/648.37.79

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's