Theateravond 2023


Geweldige avond op 25 april in het Théâtre des Galeries waar Constellations voor het 15e jaar haar jaarlijkse theatervoorstelling gaf onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola. onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola voor het 15e opeenvolgende jaar. opeenvolgende jaar.

 

Onder de aanwezige persoonlijkheden was de heer Brotchi, Erevoorzitter van de Senaat, De heer Olivier Maingain, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe. De minister-president Dhr. Rudi Vervoort, die op het laatste moment verhinderd was, werd vertegenwoordigd door mevrouw Overloop.

 

De avond was een groot succes, met een volle zaal voor het toneelstuk "Yesterday is another day", uitstekend en zeer grappig. Het toneelstuk "Yesterday is another day" was uitstekend en erg grappig. Het optreden van de acteurs werd unaniem gewaardeerd.

 

Er was ook een zeer geslaagde verloting en een veiling van een prachtig schilderij van een van de van een zeer mooi schilderij van een van de schilders van het Huis.

 

Tijdens de avond kondigden de voorzitter, mevrouw Christine Berlemont, en de ondervoorzitter, de heer Claude Meyer, een nieuwe reeks evenementen aan. Claude Meyer kondigde een hele reeks goed nieuws aan. Allereerst de opening van het 9e huis - een wooncentrum voor volwassenen met een dubbele diagnose (een combinatie van een geestelijke handicap en een geestesziekte) - in La Maisonnée in Ittre. Het exploitatiebudget werd verkregen en het huis werd geopend eind januari 2023. Dit is het 9e huis dat door Constellations wordt geopend.

 

In Brussel kregen de voorlopige projecten van Creb (2 huizen) en La Forestière de definitieve goedkeuring van de overheidsinstanties, wat het mogelijk maakte om autoriteiten, waardoor de aanvragen voor bouwvergunningen van start konden gaan.

 

De theateravond werd gegeven ten gunste van de VZW Les Anémones in Grez-Doiceau in Wallonië voor de bouw van een wooncentrum voor autistische kinderen met een dubbele diagnose (het 13e project van Constellations). Het is een zeer mooi project en de bouwvergunning is reeds verkregen. Het enige dat nog rest is het verkrijgen van de instemming van de AViQ voor het exploitatiebudget! De opbrengst van de theateravond en de bijbehorende evenementen (verloting, veiling, champagneverkoop) zullen bijdragen aan de €300.000 aan de € 300.000 die Constellations vzw tijdens de theateravond van 2024 aan Les Anémones vzw zal schenken.

 

De meest spectaculaire gebeurtenis van de avond was de overhandiging van een cheque van € 300.000 aan de VZW La Forestière voor de heropbouw van haar dagcentrum. Het centrum verkeert in een zodanige staat van verval dat een dat het moet worden geherstructureerd. Dit zal uiteraard ten goede komen aan de 63 geestelijk gehandicapte volwassenen volwassenen in dit centrum.

 

De heer Pierre Foulon en mevrouw Véronique Gailly, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur van de VZW van de Raad van Bestuur van de VZW La Forestière en directeur van het centrum en verantwoordelijk voor de De cheque werd onder groot applaus aan het publiek overhandigd.

 

Tijdens de avond werd uitgelegd dat de Raad van Bestuur van Constellations had besloten dit jaar geen nieuw project te steunen. geen nieuw project te steunen dit jaar, omdat de dramatische stijging van de bouwkosten tot De dramatische stijging van de bouwkosten tot 30% heeft dit tot een moeilijke maar onvermijdelijke beslissing gemaakt. Het lijkt ons essentieel Het lijkt ons essentieel om lopende projecten te helpen voltooien waarvan de bouwbegrotingen voordat we aan nieuwe projecten beginnen.

 

De avond was een groot succes. Dank u allen voor uw aanwezigheid en steun.

Télécharger
Program Theateravond 2023
PROGRAMME CONSTELLATIONS_2023.pdf
Document Adobe Acrobat 7.7 MB