11de en 12de huizen : CREB Woluwe


Sterrenbeelden in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Project van uitbreiding en volledige renovatie van de dag- en residentiële centra van het CREB Woluwe (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles). Na de opening van het CREB Anderlecht zullen er in Woluwe 45 kinderen in het dagcentrum worden opgevangen (na 18 maanden zullen het 55 zijn) en 27 in het wooncentrum. Dit is het tweede CREB-project

 

Het CREB Woluwe verwelkomt kinderen en jonge adolescenten met meervoudige handicaps. Het huidige gebouw, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, zit vol asbest en is veel te klein om aan de huidige normen te voldoen

 

De administratie vereist een volledige uitbreiding / renovatie. Het gaat om de reconstructie van een benedenverdieping met een extra verdieping. De ruimte zal met ± 1.000 m² worden vergroot en aan de normen worden aangepast. Als deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd, zullen de twee centra gewoon moeten sluiten!

 

 3D schaalmodellen van het pand


Dit wordt het meest ambitieuze project dat de vzw Sterrenbeelden ooit heeft ondernomen. De kosten worden eind 2021 geraamd op 5.000.000 euro. In dit centrum werken meer dan 120 mensen. Hun banen staan ook op het spel.


In feite hadden wij reeds 5.000.000 euro gevonden voor het project, met inbegrip van de uitrusting. Onze eigen bijdrage is 650.000 euro en we hebben ook 1.450.000 euro gevonden bij verschillende stichtingen. De bijdrage van 650.000 euro heeft een belangrijke rol gespeeld om deze stichtingen mee aan boord te krijgen. Het gaat om de Lokumo en 6088 Foundations, de M.M. Delacroix Foundation, Cap48, de ROGER DE SPOELBERCH Foundation, de NIF Foundation en de Michelham Foundation en het Fonds 6088.


Sinds vorig jaar, toen we een cheque van 650.000 euro overhandigden aan CREB, hebben we veel goed nieuws gehad. Na het principeakkoord hebben we het akkoord over het voorontwerp van het Ministerraad ontvangen en hebben we positieve betrekkingen aangeknoopt met de dienst Stedenbouw. Op 15 februari hebben wij onze overeenkomsten met de UCL voor de erfpacht afgerond en onmiddellijk daarna konden wij de aanvraag voor de bouwvergunning indienen.

 

De vergadering van het overlegcomité van de gemeente is erg goed verlopen en we verwachten binnen 4 tot 6 weken een bouwvergunning.

 

Niet alles is echter rooskleurig: de stijging van de bouw- en uitrustingskosten heeft ook gevolgen voor de CREB, aangezien wij ongeveer 1.500.000 euro meer zullen moeten vinden dan de initiële kostenraming van 5.000.000 euro.

 

De Cocof zal een groot deel van de inflatiekosten dekken, maar we zullen andere maatregelen moeten nemen om de wederopbouw te kunnen voltooien. Wij streven er altijd naar onze projecten te voltooien en dit zal ook het geval zijn voor het CREB.

Dit zal gebeuren in de vorm van hernieuwde steun in het jaar 2023 /2024.

 

Wij hebben namelijk besloten dat de theateravond van 2024 zal worden gewijd aan de ondersteuning van onze 3 projecten, aangezien de stijgende bouwkosten deze extra steun onvermijdelijk maken.

Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's