11de en 12de huizen : CREB Woluwe


Sterrenbeelden in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Project van uitbreiding en volledige renovatie van de dag- en residentiële centra van het CREB Woluwe (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles). Na de opening van het CREB Anderlecht zullen er in Woluwe 45 kinderen in het dagcentrum worden opgevangen (na 18 maanden zullen het 55 zijn) en 27 in het wooncentrum. Dit is het tweede CREB-project

 

Het CREB Woluwe verwelkomt kinderen en jonge adolescenten met meervoudige handicaps. Het huidige gebouw, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, zit vol asbest en is veel te klein om aan de huidige normen te voldoen

 

De administratie vereist een volledige uitbreiding / renovatie. Het gaat om de reconstructie van een benedenverdieping met een extra verdieping. De ruimte zal met ± 1.000 m² worden vergroot en aan de normen worden aangepast. Als deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd, zullen de twee centra gewoon moeten sluiten!

 

 3D schaalmodellen van het pand


 

 Dit wordt het meest ambitieuze project dat Constellations ooit heeft beheerd. De kosten van €5.000.000 eind 2021 zullen zijn gestegen tot €6.500.000 begin 2024. De stijgende bouwkosten treffen het CREB net zo hard als alle andere projecten. Er werken meer dan 120 mensen in dit centrum. Hun banen staan ook op het spel.

 

In feite hadden we de geschatte kosten van het project van €5.000.000, inclusief de apparatuur, al gevonden. Onze eigen bijdrage is € 650.000 en we hebben nog eens € 1.450.000 gevonden bij verschillende stichtingen. De bijdrage van Constellations van € 650.000 heeft een grote rol gespeeld bij het verkrijgen van de toestemming van deze stichtingen. Deze stichtingen zijn de Lokumo Foundation, de Brusselse Rotary Clubs, de M.M Delacroix Foundation, Cap48, de ROGER DE SPOELBERCH Foundation, de NIF Foundation, de Michelham Foundation en het 6088 Fund.

 

De Cocof zal een groot deel van de inflatiekosten dekken, maar we hebben andere maatregelen moeten nemen om de wederopbouw te kunnen financieren. We zetten onze projecten altijd door tot het einde en dit zal ook het geval zijn voor het CREB. Dit zal gebeuren in de vorm van hernieuwde steun voor het jaar 2023 /2024, hoewel er nog steeds een tekort zal zijn van €350.000 - zie hieronder.

  

We hebben zelfs besloten dat de theateravond van 2024 gewijd zal zijn aan de ondersteuning van onze 3 projecten, aangezien de stijging van de bouwkosten deze extra steun onvermijdelijk maakt.

Ons project vordert goed, want we hebben net een bouwvergunning gekregen na 18 maanden van hevige strijd. Het is een groot succes. Maar de paar wijzigingen die we moesten doorvoeren kosten €150.000 extra, waardoor de totale kosten van het project op €6.650.000 komen, €6.250.000 voor het gebouw en €400.000 voor de uitrusting. 

 

Constellations heeft een belangrijke rol te spelen in het bieden van ondersteuning op alle betrokken gebieden om het project zo snel mogelijk tot een succesvol einde te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's