Theateravond 2021


Hallo iedereen, 

 

We willen u graag op voorhand informeren over de datum van onze volgende theateravond. We kijken ernaar uit om u weer te zien na de lockdown die ons allen in ons leven heeft geraakt: het theater, de acteurs, de toeschouwers, de gezelschappen die ons steunen, Rotary, en de Stichtingen die ons helpen. Gezien de huidige omstandigheden hebben we geen garantie dat het evenement zal kunnen doorgaan. We zullen u uiteraard op de hoogte stellen van hetgeen er al dan niet mogelijk zal zijn.

 

De 'Compagnie des Galeries' zal op dinsdag 20 april 2021 om 19.30 uur in het Théâtre des Galeries (na de paasvakantie) de avant-première spelen van "Adorable Julia".

 

Dit boulevardstuk parodieert het grappige leven van de acteurs. Waar is de echte? Waar is het gebrabbel? De lijn is wazig. De komische effecten van deze situatie zijn legio en er is geen tekort aan goede woorden. De verwarring is groot en de deuren worden dichtgeslagen!

 

Deze avond wordt georganiseerd ten voordele van CREB Woluwe voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap met een bijbehorende handicap.

 

CREB Woluwe verwelkomt 55 kinderen en jonge adolescenten in de dagactiviteitencentra, waarvan 27 in residentiële centra. Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, vol met asbest en veel te klein. De administratie legt een uitbreiding (naar de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dit niet doen, zullen de centra moeten sluiten.

 

De renovatie van de 2 centra van CREB Woluwe in samenwerking met de vzw CREB wordt ons tiende en elfde huis voor Sterrenbeelden. We hebben ons verbonden om 600.000 € in te zamelen over 2 jaar. Dit is een aanzienlijk bedrag, maar er staan 82 plaatsen op het spel, en deze uitzonderlijke inspanning is nodig om deze volledige renovatie aan te kunnen. We zijn ons er terdege van bewust dat we dit alleen kunnen realiseren met ieders hulp.

 

De individuele uitnodigingen zullen worden verstuurd van zodra we beter zicht hebben over wat er mogelijk zal zijn, maar ik wilde u nu reeds de kans geven om de datum in uw agenda's aan te vinken.

 

Als u niet vrij bent, kunt u ons nieuwe project alsnog steunen door een donatie te doen.

 

Let op: voor donaties die in 2020 worden gedaan, geldt een aftrek van 60% in plaats van de normale 45% en dit binnen de grens van 20% van het belastbare inkomen in plaats van 10%.

 

Voor Fransen die ons willen helpen - en natuurlijk ook voor Belgen die de belasting op onroerend goed in Frankrijk betalen - , is het mogelijk om een -75% aftrekbare schenking te doen aan de IFE bij de Koning Boudewijnstichting of de AnBer-stichting, erkend als zijnde van openbaar nut (neem contact met ons op voor meer informatie).