10de en 11de huizen : CREB Woluwe


Sterrenbeelden in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Project van uitbreiding en volledige renovatie van de dag- en residentiële centra van het CREB Woluwe (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles). Na de opening van het CREB Anderlecht zullen er in Woluwe 45 kinderen in het dagcentrum worden opgevangen (na 18 maanden zullen het 55 zijn) en 27 in het wooncentrum. Dit is het tweede CREB-project

 

 Het CREB Woluwe verwelkomt kinderen en jonge adolescenten met meervoudige handicaps. Het huidige gebouw, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, zit vol asbest en is veel te klein om aan de huidige normen te voldoen

 

De administratie legt een uitbreiding en een volledige renovatie op onder dreiging van sluiting.

 

 Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om de werf af te sluiten.

 

Het voorontwerp is goedgekeurd door de Ministerraad, hetgeen betekent dat het project doorgang zal vinden omdat wij het geld zullen vinden dat nodig is om het project uit te voeren. In feite hebben we al 4.800.000 euro gevonden van de geraamde 5.00.000 euro kosten van het project, inclusief de uitrusting.

Onze eigen bijdrage is 600.000 euro en we hebben ook 1.300.000 euro gevonden bij verschillende stichtingen. De bijdrage van Sterrenbeelden van 600.000 euro heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verkrijgen van de instemming van deze stichtingen. Deze stichtingen zijn de Lokumo Foundation, de Rotary Clubs van Brussel, de M.M. Delacroix Foundation, Cap 48, de Roger de Spoelberch Foundation en de NIF Foundation, wat betekent dat er slechts 200.000 € ontbreekt.

 

De bijdrage van de Cocof wordt geraamd op 2 700 000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3D schaalmodellen van het pand


Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's