10de en 11de huizen : CREB Woluwe


Constellations in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Project van uitbreiding en volledige renovatie van de dag- en residentiële centra van het CREB Woluwe (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles). Na de opening van het CREB Anderlecht zullen er in Woluwe 45 kinderen in het dagcentrum worden opgevangen (na 18 maanden zullen het 55 zijn) en 27 in het wooncentrum. Dit is het tweede CREB-project

 

 Het CREB Woluwe verwelkomt kinderen en jonge adolescenten met meervoudige handicaps. Het huidige gebouw, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, zit vol asbest en is veel te klein om aan de huidige normen te voldoen

 

De administratie legt een uitbreiding en een volledige renovatie op onder dreiging van sluiting.

 

 Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om het werk af te sluiten.

 

 

Wij hebben het princiepsakkoord van de Raad van Ministers ontvangen, hetgeen betekent dat het project zal doorgaan voor zover wij de nodige middelen kunnen vinden. 

Wij zijn optimistisch omdat wij van de Cocof en de grote stichtingen een akkoord hebben gekregen voor meer dan 86% van het benodigde geld, dat wil zeggen 3.900.000 euro van de 4.500.000 euro. Deze 86% omvat onze eigen bijdrage van 600.000 euro. De bijdrage van Sterrenbeelden heeft een belangrijke rol gespeeld om andere stichtingen over de streep te trekken. Het gaat onder meer om de Lokumo Stichting, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de Brusselse Rotary Clubs, de M.M. Delacroix Stichting, Cap 48 en de Roger de Spoelberch Stichting. We hebben een goede aanwijzing om de ontbrekende 600.000 euro te vinden.

 

Maquettes 3D du bâtiment vues sud et nord


 

Wij hebben het principe-akkoord van de Raad van Ministers ontvangen, hetgeen betekent dat het project doorgang zal vinden als wij de nodige middelen kunnen vinden.  Wij zijn optimistisch omdat wij van COCOF en de grote stichtingen een akkoord hebben gekregen voor meer dan 85% van het benodigde geld, dat wil zeggen 3.900.000 euro van de 4.500.000 euro. Deze 85% omvat onze eigen bijdrage van 600.000 euro.

De bijdrage van Constellations heeft een belangrijke rol gespeeld om andere stichtingen over de streep te trekken. Het gaat onder meer om de Lokumo Stichting, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de Brusselse Rotary Clubs, de M.M. Delacroix Stichting, Cap 48 en de Roger de Spoelberch Stichting.

We hebben een goede aanwijzing om de vermiste 600.000 euro te vinden

 

 

 

 

 

Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's