10de en 11de huizen : CREB Woluwe


Constellations in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Project voor de uitbreiding en volledige renovatie van het dagcentrum en accommodatiecentrum van het CREB Woluwe (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles). Na de opening van het CREB Anderlecht zullen er in Woluwe ongeveer 45 kinderen in dagcentrum en 27 in accommodatiecentrum opgevangen worden. Dit is het tweede project van het CREB.

 

 We hebben zeer bemoedigende contacten met de meeste van de belangrijkste ondersteuners van Creb Anderlecht. Nu de werf in Anderlecht van start is gegaan, is onze eerste prioriteit het vinden van de financiering voor Creb Woluwe.

 

 

 

De CREB Woluwe verwelkomt kinderen en jonge adolescenten met een ernstige mentale handicap. Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, bevat asbest en is veel te klein om aan de huidige normen te voldoen.

 

De administratie legt een uitbreiding en een volledige renovatie op onder dreiging van sluiting.

 

 

Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om het werk af te sluiten.

Maquettes 3D du bâtiment vues sud et nord


Het voorontwerp werd reeds een paar maanden geleden voorgelegd aan het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met mentale handicap, en we werden aangemoedigd om hiermee verder te gaan. Dit voorontwerp werd aan de administratie voorgelegd met het oog op de formele goedkeuring van het princiepsakkoord.

 

 

 

Het dossier heeft de principiële instemming van de Ministerraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekregen. Dit is primordiaal. Dit betekent dat we inderdaad verder kunnen gaan tot de bouw indien we erin slagen de nodige fondsen te verzamelen. Het is een lang administratief proces maar de ervaring leert ons dat eenmaal het princiepsakkoord verkregen, weinig ons nog kan tegenhouden!

 

 

 

 

 

Dit wordt het meest ambitieuze project dat Sterrenbeelden ooit heeft gerealiseerd. De kosten worden geraamd op 4.500.000 €. Meer dan 120 mensen werken in dit centrum, ook hun banen staan op het spel.

 

 

We ondersteunen financieel dit project over twee jaar (in 2019/ 2020 en 2020/21) en hebben al bijna 560.000€ opgehaald. Het is voor ons erg belangrijk om het bedrag van 600.000 euro te vinden, onze bijdrage aan het project, op een totaal van 3.800.000 euro –met de deelname van de COCOF- omdat de overeenkomsten met de stichtingen gebaseerd is op onze eigen inbreng. Wij moeten dus nog 700.000 euro inzamelen met de hulp van stichtingen.

 

 Sterrenbeelden heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van alle betrokken interventiegebieden om het project zo snel mogelijk te voltooien.

 

 

Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/


Foto's