10de en 11de huizen : CREB Woluwe


Sterrenbeelden in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Project van uitbreiding en volledige renovatie van de dag- en residentiële centra van het CREB Woluwe (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles). Na de opening van het CREB Anderlecht zullen er in Woluwe 45 kinderen in het dagcentrum worden opgevangen (na 18 maanden zullen het 55 zijn) en 27 in het wooncentrum. Dit is het tweede CREB-project

 

 Het CREB Woluwe verwelkomt kinderen en jonge adolescenten met meervoudige handicaps. Het huidige gebouw, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond geworden, zit vol asbest en is veel te klein om aan de huidige normen te voldoen

 

De administratie legt een uitbreiding en een volledige renovatie op onder dreiging van sluiting.

 

Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om de werf af te sluiten.

 

Het principeakkoord werd bekomen van de Ministerraad, hetgeen betekent dat het project doorgang zal vinden omdat wij het geld zullen vinden. In feite hebben wij reeds 5.000.000 euro gevonden voor het project, met inbegrip van de uitrusting. Onze eigen bijdrage is 650.000 euro en we hebben ook 1.450.000 euro gevonden bij verschillende stichtingen.

 

De bijdrage van 650.000 euro heeft een belangrijke rol gespeeld om deze stichtingen mee aan boord te krijgen. Het gaat om de Lokumo en 6088 Foundations, de M.M. Delacroix Foundation, Cap48, de Roger de Spoelberch Foundation, de NIF Foundation en de Michelham Foundation en het Fonds 6088. De bijdrage van Cocof wordt geraamd op 2.900.000 euro.

 

 

Wij hebben in december 2021 een principeakkoord gekregen van onze lange termijnverhuurder. Daarom hebben wij de definitieve plannen in het kader van het voorontwerp aan de administratie voorgelegd en hun goedkeuring verkregen. Dit dossier van voorontwerp werd onlangs goedgekeurd door de Ministerraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Dit is uitstekend nieuws in de zeer moeilijke begrotingscontext waarin we momenteel allemaal verkeren. We moeten nog enkele formaliteiten afhandelen met de UCL, onze lange termijnverhuurder, en dan kunnen we begin februari onze aanvraag voor een bouwvergunning indienen.

 Constellations heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van alle betrokken interventiegebieden om het project zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3D schaalmodellen van het pand


Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's