10de en 11de huizen « CREB Woluwe »

Constellations in samenwerking met de Vzw CREB / Fondsenwerving 2019-2020 en 2020-2021

Wij zullen dit project in 2019-2020 en 2020-2021 ondersteunen. Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om het werk af te sluiten.

 

Het voorontwerp werd voorgelegd aan het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met mentale handicap, en we werden aangemoedigd om verder te gaan met het voorontwerp van het project. Dit voorontwerp werd aan de administratie voorgelegd met het oog op de formele goedkeuring van het princiepsakkoord.

 

Het dossier heeft zojuist de principiële instemming van de Ministerraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekregen. Deze eerste stap is absoluut cruciaal.

We hebben zeer bemoedigende contacten met de meeste van de belangrijkste medestanders van Creb Anderlecht. Nu de werkzaamheden in Anderlecht van start zijn gegaan, is onze eerste prioriteit het vinden van de financiering van de Creb Woluwe.

Sterrenbeelden heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van alle betrokken interventiegebieden om het project zo snel mogelijk te voltooien.

 

Maquettes 3D du bâtiment vues sud et nord


Locatie en contact

Creb Asbl

Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Avenue Chapelle-aux-Champs, 40

1200 Bruxelles

Email : info@creb-asbl.be

Telefoon : 02/776 84 70

Website : http://www.creb-asbl.be/


Foto's