13de huis : La Forestière


Constellations in samenwerking met de VZW La Forestière / Fondsenwerving 2021-2022

Dit dagcentrum biedt plaats aan 64 personen. De huidige gebouwen werden door de vereniging aangekocht naarmate haar activiteiten zich ontwikkelden en de capaciteit van het centrum toenam. Ten tijde van hun bouw waren ze niet bedoeld om een populatie van gehandicapten te huisvesten, laat staan van personen met een beperkte mobiliteit of ouderen. Bovendien is hun energie-efficiëntie zeer slecht.

 

 

 Het voorontwerpdossier is zopas goedgekeurd door de administratie van Cocof.

De administratie van Cocof en de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, gewijzigd op vraag van de gemeente Elsene, werd enkele weken geleden opnieuw ingediend. De overlegvergadering die half januari in de gemeente werd gehouden, was erg positief. We verwachten dat de bouwvergunning eind mei wordt verleend.

 

Het minder goede nieuws is dat de totale kosten van het project, die werden geraamd op 4.500.000 euro, zullen oplopen tot 5.530.000 euro, dit omwille van de prijsstijgingen van de bouwmaterialen met 25 %. Wij zullen dus extra middelen moeten vinden.

We zijn op de goede weg, maar Constellations zal verdere ondersteuning moeten toevoegen

 
Schaalmodel van de toekomstige gebouwen
Schaalmodel van de toekomstige gebouwen

 

Deze huizen zijn een welgekome aanvulling op het aanbod van reeds door Sterrenbeelden gebouwde centra. Onze eerste zorg zijn de jongvolwassenen voor wie het acuut gebrek aan opvangplaatsen het meest in het oog springt, en dit blijft onze prioriteit, maar we hebben ook gezorgd voor kwetsbare mensen met een dubbele diagnose (combinatie van een mentale handicap en een psychische handicap), de vroege kindertijd met het crècheproject, kinderen met meerdere handicaps (combinatie van een mentale handicap en een fysieke handicap) en oudere mensen.

Locatie en contact

La Forestière Asbl

Centre d’activités de jour pour personnes adultes en situation de déficience intellectuelle

rue de l'Eté 89

1050 Bruxelles

Email : laforestiere@forestiere.be

Telefoon : 02/649.25.45

Website : www.forestiere.be

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's