8de huis : Kinderopvang Les Piloux


Constellations in samenwerking met de Vzw Les Piloux / Fondsenwerving 2018-2019

Dit is een crèche die plaats biedt aan een twintigtal kinderen, van wie bijna de helft gehandicapt is. Deze diversiteit zal onze rijkdom zijn en zal het mogelijk maken om het frequente isolement van ouders van gehandicapte kinderen te doorbreken. Het project wordt ondersteund door het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), Cap 48, de stichting ROGER DE SPOELBERCH en het Brussels Gewest (COCOF).

De aanbesteding is met succes afgerond, aangezien we de oorspronkelijke prijs na lange onderhandelingen aanzienlijk hebben kunnen verlagen. Het dossier werd begin december 2019 naar de administratie gestuurd en werd midden februari 2020 goedgekeurd. Het dossier is doorgestuurd naar de bevoegde minister voor definitieve ondertekening.

 

De heer Vervoort, de minister-president had ermee ingestemd de ceremonie van de eerste steenlegging op 29 april bij te wonen, maar we moesten deze gebeurtenis annuleren vanwege de pandemie.

 


 

 

Het werk werd hervat aan het einde van de eerste lockdown en vorderde snel. Tegen de tijd dat de dakinstallatie klaar was, was het gebouw al ver gevorderd. Helaas werden we geconfronteerd met het faillissement van de hoofdaannemer, dat te wijten was aan de Covid-crisis. Wij slaagden erin het contract te verbreken voordat het faillissement werd uitgesproken,waardoor financiële gevolgen werden vermeden.

 

Wij hebben de instemming van de AViQ gekregen om de dringende werkzaamheden, die in maart waren begonnen, te hervatten. Helaas is ons gevraagd een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor de afwerking en de buitenaanleg. Dit zal een vertraging van enkele maanden veroorzaken en zal de opening tot in het voorjaar van 2022 uitstellen.

 

Het kinderdagverblijf wordt gevestigd in Neder-Over-Heembeek op een perceel grond dat voor een zeer bescheiden prijs is aangekocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie en contact

Les Piloux asbl (Les Pilifs)

212, rue François Vekemans

1120 Bruxelles

Email : cpa@maisondespilifs.be

Telefoon : 02/268.62.23

Website : http://www.villapilifs.be/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's