7de huis : La Toûne


Constellations in samenwerking met de Vzw La Maisonnée / Fondsenwerving 2016-2017

We werken aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van la Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van la Maisonnée. Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose - een combinatie van een mentale handicap en mentale ziekte).

 

We hadden gereageerd op de projectoproep van de AViQ ons project werd door het Waalse Gewest weerhouden. Dit was uitstekend nieuws, omdat de selectie een absolute noodzaak was om de subsidiëring van de exploitatiekosten te verkrijgen.

 

Het werk werd hervat aan het einde van de eerste lockdown en vorderde snel. Tegen de tijd dat de dakinstallatie klaar was, was het gebouw al ver gevorderd.

 

Helaas werden we geconfronteerd met het faillissement van de hoofdaannemer, dat te wijten was aan de Covid-crisis. Wij slaagden erin het contract te verbreken voordat het faillissement werd uitgesproken, waardoor financiële gevolgen werden vermeden.

 

 

Er begint weer goed nieuws binnen te komen. Allereerst hebben wij het akkoord van de AViQ ontvangen om de dringende werkzaamheden, die eind maart waren uitgevoerd, te hervatten. Vervolgens is de nieuwe aanbesteding die ons voor laatste werkzaamheden was opgelegd, zojuist van start gegaan nadat wij het akkoord van de AViQ hadden ontvangen. Wat de werf betreft, zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken en egaliseren van de omgeving bijna voltooid. De plaatsing van de isolerende gevelpanelen is begonnen, evenals het leggen van de gevelstenen. Als niets onze inspanningen belemmert, zou de opening in het voorjaar van 2022 moeten plaatsvinden, met een paar maanden vertraging.

 

 

3D-weergave van het huis als het klaar is


Locatie en contact

La Maisonnée

Rue Toûne 6

1460 Hoog Itter

Email : infos@lamaisonnee.be

Telefoon : 02/366.04.73

Website : https://www.lamaisonnee.be/

Facebook : https://www.facebook.com/ateliercinoche/

Le contenu Google Maps ne s'affiche pas en raison de vos paramètres des cookies actuels. Cliquez sur la politique d'utilisation des cookies (Fonctionnels) pour accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps et visualiser le contenu. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité de Google Maps.

Foto's